Alapítói köszöntő

Balog István
Alapító

Hagyományőrzés – elfogadás – tisztelet – kultúra – művészet – történelem

Kulcsfontosságú szavak! Fontos és súlyos szavak, értelmet adó és csodálatos szavak.

Méltó szavak egy olyan emberhez, aki egész életével, történetével, tetteivel, méltán érdemelte ki az emberek tiszteletét és szeretetét.  Ez a tisztelet és szeretet indította el bennem azt a gondolatot, hogy Sissi csodálatos világáról, minél több embernek mesélni kell. Ez segített át a nehézségeken, hogy elérjem a nemes célt, és életre hívjam a Sissi Alapítványt.

Családunk, sokfelé él a nagyvilágban. De mégis, büszkén mondhatom, bármerre is élünk, bármerre is járunk… egy család vagyunk. Összetartozunk. Őrizzük az emlékeket, őrizzük a családi hagyományokat. Tiszteletet és szeretetet adunk egymás számára.  Ez olyan táplálék, amely mindig segített abban, hogy minden áron, minden akadályon átjutva, elérjem a célt… létrehozzak egy olyan szervezetet, egy olyan mindenki számára tisztán és átláthatóan működő rendszert, amely segít megőrizni Sissi emlékét, tovább vinni életének meghatározó értékeit.

Értékek. Az élet legfontosabb részei.

Család… hagyományok… összetartozás… tisztelet… elfogadás… és végtelen szeretet.

Terveink megvalósításához nemes célokat tűztünk magunk elé. Menedzselni szeretnénk a magyar művészek, zenészek, szerzők és a fiatal tehetségek szakmai előrejutását; kiszélesíteni és ismertté tenni a magyarországi és a nemzetközi hagyományok, kulturális értékek sajátosságait és ösztönözni összefonódásukat. A kultúrán keresztül lehetőséget biztosítani az európai országok számára kölcsönösen előnyös üzleti kapcsolatok létesítésére, a meglévő fejlődési lehetőségek feltárására, az innováció kiaknázására, sokoldalú együttműködési lehetőségek bemutatására és népszerűsítésére, gazdagítva ezzel hazánkat és az egész világot.

Példát szeretnénk állítani a világ felé, hogy a mai magyarságnak van értékes múltja, jelene, jövője, célja és közös törekvése.

Mindez, mostantól jól látható módon kézzelfoghatóvá válik, hiszen a Sissi Alapítvány megszületett és mint alapítója, a közös cél építésére és átélésére hívom meg most Önöket, ha úgy tetszik, egy hosszú, közös utazásra, az országokat, népeket, kultúrát és történelmet összekötő Dunán.   A hajó készen áll, kérem, tartsanak velünk!

Az Erzsébet Alapítvány céljai

Hilignim peratus - MTA Levéltár

Utcákat, tereket, hidakat neveznek el róla, szobrokat állítanak neki… A köztudat Sissiként emlegeti, de felmerül a kérdés: Mit tudunk valójában Wittelsbach Erzsébetről? Erzsébetről, arról a különleges nőről, akit I. Ferenc József feleségeként 1867-ben magyar királynévá koronáztak, s aki a magyar nép iránti szeretetével hosszú időre belopta magát az akkor rebellisnek tartott nemzet szívébe.

Erzsébet, a soknemzetiségű Osztrák-Magyar Monarchia uralkodójának feleségeként gondolkodásmódjában korát messze megelőzve származástól, vallástól, nemzetiségtől függetlenül mindenkit egyenlőként kezelt, s a magyarok irányában tett előzékeny gesztusaival többet ért el, mint az államférfiak többsége.

Az Erzsébet Alapítvány elsődleges célja az, hogy a királyné születésének 180. évfordulóján ünnepi programfolyammal állítson emléket és tisztelegjen Sisi különleges személyisége és az általa közvetített szellemiség előtt. A nagyszabású kezdeményezés szervezését néhány lelkes, elkötelezett civil kezdte meg azzal a céllal, hogy egy olyan nyitott alapítványt hozzon létre, amely az emlékév eseménysorozatát követően is folyamatosan ápolja Erzsébet emlékét, és szellemiségét követve mozdítsa elő a hazai művelődés, a művészet, a kultúra és a tudomány támogatását, illetve igyekezzen felkarolni a fiatal tehetségeket.

Nagy örömünkre szolgál és egyben óriási megtiszteltetést jelent, hogy Habsburg Eilika elvállalta az Erzsébet Alapítvány fővédnökségét.

A 2017. évben tehát egy olyan programsorozatot kívánunk útjára indítani, amely Erzsébet születésének évfordulója kapcsán hozzásegít az európai értékek közvetítéséhez az európai polgárok kulturális és szellemi közösségeinek erősítésével, a közöttük létező kötelékek, kapcsolatok további elmélyítésével. Célunk továbbá az egyedülálló európai kulturális – történelmi, zenei és művészeti értékek megismerése, felfedezése és megőrzése. Az Erzsébet Alapítvány célkitűzései között kiemelkedő szerepet játszik a magyar és európai fiatal művészek, zenészek, szerzők és tehetségek felfedezése, menedzselése, szakmai előrejutásának segítése.

A társadalom szinte valamennyi rétegét érdeklő, sokrétű és színes programsorozat kiszélesíti és ismertté teszi a magyarországi és Közép-európai hagyományokat, központba helyezve a térség kiemelkedő és egyedülállóan sokszínű, sajátos kulturális értékeit, ösztönzi a határokon átívelő összefonódásukat.

Az Erzsébet Alapítvány fontosnak tartja, hogy a kultúrához, sporthoz, művészetekhez kapcsolódóan lehetőséget biztosítson összeurópai szellemi, kulturális és üzleti kapcsolatok létesítésére, a közös érdekeket szolgáló fejlődési tendenciák feltárására,  az innováció kiaknázására, a sokoldalú együttműködési lehetőségek bemutatására és népszerűsítésére, gazdagítva ezzel az Európai Unió országainak pozitív példáját és közös ügyért való összefogását.

A fentiek megvalósítása érdekében az Erzsébet Alapítvány kiemelt fontosságú céljai:

 • A művelődés, a művészet és a tudomány támogatása és fejlesztése felsőoktatási intézmények, valamint felsőoktatáshoz kapcsolódó egyéb intézmények között (a szakmai, tudományos és művészeti programok létrehozását, illetve lebonyolítását lehetővé tevő intézményes, anyagi és társadalmi keretek megteremtése révén).
 • A művészettel foglalkozó oktatási tevékenység létrehozása, fejlesztése és támogatása.
 • A hasonló célú szervezetekkel való belföldi és külföldi együttműködés elősegítése és támogatása, közös projektek, programok és intézmények működtetése, ezáltal Magyarország nemzetközi oktatási és kutatási együttműködéseinek, kapcsolatainak erősítése.
 • Nevelés, képességfejlesztés, ismeretterjesztés.

Az Alapítvány céljainak elérése érdekében:

 • Adományokat gyűjt, létrehozza és működteti a szükséges intézményeket, promóciós és reklám tevékenységet végez.
 • Az Erzsébet Alapítvány alapcéljait segítő szervezeteket működtethet.
 • Kapcsolatot tart a céljait támogató külföldi szervezetekkel.
 • A művészeti, kulturális szakemberképzés és továbbképzés érdekében szervezési, fejlesztési tevékenységet folytat.
 • Előadásokat, szakmai fórumokat, szervez és támogat.
 • Elősegíti az Erzsébet Alapítvány céljaihoz kapcsolódó kiadványok megjelentetését, ezekhez anyagi támogatást nyújt.
 • Céljai elérése érdekében részt vesz a nemzetközi és hazai támogatási és pályázati programokban.
 • Támogatja a történelem, művészet, művészettörténet területén működő oktatók, kutatók, a képzésben résztvevő gyakorló szakemberek továbbképzését Magyarországon és külföldön.
 • Külföldi szakértőket hív meg a hazai oktatásban való részvételre.